Kullanım Koşulları

Son Düzenlenme Tarihi: 30.03.2023

1. Taraflar

İşbu Hizmet Sözleşmesi, ‘Barbaros Mah. Ihlamur Bulv. No:3/15 Ataşehir, İstanbul’ adresinde faaliyet gösteren NETX Bilişim Anonim Şirketi (Bundan böyle ‘NETX’ olarak anılacaktır.) ile www.netx.com.tr üzerinden hizmet satın alan gerçek veya tüzel kişi arasında, aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda imzalanmıştır.

2. Tanımlar

Tarafların birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirim Tebligat Kanunu’nun yürürlükte olan hükümlerine uygun olarak, işbu sözleşmede yazılı ticari adreslerine veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır.

Domain Name : Alan adı, bir web sitesinin internetteki adı ve adresidir.

Hizmet Alan: İşbu sözleşme çerçevesinde İnternet Hizmetlerinden bir veya birkaçını alan gerçek veya tüzel kişi

NETX: Web sitelerinin, internet üzerinde faaliyet göstermelerine yarayan çeşitli hizmetler ve çözümler sunan şirketimizin adı.

Hosting: Hizmet Alan’a ait web sitesinin sunucuda barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanmasıdır.

ICANN : Internet Corporation of Assigned Names and Number (İnternet Tahsisli Sayılar ve İsimler Kurumu)

Kurum: Bilgi ve Teknoloji Kurumu

Server: Bilgisayar ağlarında, diğer ağ kullanıcıların erişebileceği, kullanımına ve/veya paylaşımına açık kaynakları barındıran bilgisayar birimi

Spam: İnternet üzerinde aynı mesajın yüksek sayıdaki kopyasının, bu tip bir mesajı alma talebinde bulunmamış kişilere, zorlayıcı nitelikte gönderilmesi

SSL: Açılımı, ‘Secure Sockets Layer’ olan, internet sitelerinin adreslerinin doğruluğunu kontrol eden lisans ürünü

Sözleşme: NETX ile Hizmet Alan arasında imzalanan Hizmet Sözleşmesi

Yer Sağlayıcı: Hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişiler

3. Sözleşmenin Konusu

Sözleşmenin konusu, Hizmet Alan’ın web sitesi ile ilgili satın almak veya kiralamak istediği Hosting, Domain, Sunucu Hizmeti, SSL lisansı gibi internet servis hizmetlerinin NETX tarafından karşılanmasına ilişkin koşul, şart ve sınırlarını kapsamaktadır.

4. Sözleşmenin Yürürlük Tarihi ve Süresi

Tarafların birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirim Tebligat Kanunu’nun yürürlükte olan hükümlerine uygun olarak, işbu sözleşmede yazılı ticari adreslerine veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır.

4.1. Sözleşme, hizmet alanın sözleşmeyi okuyup anladığına ilişkin beyanı ve yaptığı ödeme sonrasında, NETX’in hizmet aktivasyonu neticesinde yürürlüğe girecektir.

4.2. Sözleşmenin süresi hizmet alanın satın almış olduğu pakete göre değişebilmektedir.

4.3. NETX ile Hizmet Alan arasında elektronik ortamda imzalanan işbu sözleşme hükümleri, günün şartlarına, değişen teknolojiye, Ulusal ve/veya Uluslararası Kurum ve Kuruluşların tavsiyelerine, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına göre değiştirilerek hizmetlerin daha sağlıklı ve devamlı olmasını sağlayabilmek adına çeşitli revizyonlara uğrayabilir. Hizmet Alan söz konusu değişiklikleri peşinen kabul etmektedir.

5. Hizmetler

5.1. Hosting Hizmeti

5.1.1. Hizmet alana ait web sitelerinin ve/veya veritabanının, NETX’e ait sunucularda barındırılarak internet ağı üzerinden yayınlanması sağlanmaktadır.

5.1.2. NETX, servis sağlayıcı olarak hizmet alan kişi veya kurumların ihtiyaçlarına uygun Shared Hosting, Business Hosting gibi çeşitli Hosting paketleri sunmaktadır. Hizmet Alan, hangi paketi seçmiş olursa olsun bu sözleşmeye uymak zorundadır.

5.1.3. NETX, müşteri memnuniyeti ve sözleşmesel yükümlülüğü olarak sunmuş olduğu hosting hizmetini azami kalite ve devamlılıkta sağlamayı taahhüt eder.

5.1.4. Hizmet Alan; afet, savaş, siber saldırı, donanım arızası, server bakımı gibi durumlar söz konusu olduğunda hizmete erişimde sorunlar meydana gelebileceğini kabul etmektedir. Böyle bir durum söz konusu olduğunda NETX derhal gerekli önlemleri alacak ve hizmet alanı bilgilendirecektir.

5.2. Domain Hizmeti

5.2.1. Hizmet Alan’ın web sitesi için kullanmayı istediği alan adının NETX’e bildirilmesi ve ödeme işlemlerinin gerçekleşmesi üzerine, NETX en kısa sürede tescil işlemlerini gerçekleştirecektir.

5.2.2. Domain kayıt altına alınıncaya kadar hizmet tamamlanmış sayılmaz. Kayıt edilemeyen, belge gerektiren, rezerve edilmiş, premium alan adları için NETX koşulsuz iade işlemi gerçekleştirir ve siparişi iptal edebilir.

5.2.3. Hizmet Alan, ICANN ve atanmış kuruluşlarının belirlediği kurallara ve politikalara uymak zorundadır.

5.2.4. Domain hizmeti bir tüzel kişilik tarafından alınmış olması durumunda, şirketin imza yetkilisi domain ile yetkili kabul edilir.

5.2.5. Domain kayıtları Hizmet Alan’ın talep ettiği süre için kayıt edilmektedir. Hizmet Alan istediği taktirde, kendisine tahsis edilen kontrol paneli üzerinden ücreti ödemek suretiyle süre uzatımı yapabilir. NETX domain yenileme işlemini yapmak veya takip etmek ile yükümlü değildir. Hizmet Alan, domain bitiş tarihini takip etmek ile yükümlüdür.

5.2.6. Hizmet Alan domain yenileme bedelini ödemez ise NETX tarafından kayıt edilen domain, süre bitiminde kullanım dışı kalacaktır.

5.2.7. Hizmet Alan, Domaini bir başkasına devredebilir. Devir işlemi gerçekleştikten sonra işlem geri alınamaz. NETX gerçekleşen devir işleminden dolayı herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırımdan sorumlu tutulamaz. ICANN kuralları gereği domain kayıt ve yenileme işleminden itibaren 60 gün süre ile domain başka bir firmaya transfer edilemez.

5.2.8. Satın alınan Domain’e ilişkin hiçbir değişiklik veya iade süreci işletilemez. Zira Domain kişiye tescil edilmiş özel bir alan adıdır. Ancak Hizmet Alan’ın söz konusu Domain Name’in ücret iadesi yapılmaksızın iptal edilmesini talep edebilecektir.

5.2.9. NETX’e bağlı Hizmet Alan 2 ayrı kişi/kurum ‘un domain devrine yönelik hesap içi transfer talebinde bulunması halinde, tarafların NETX’e yapacağı bildirim ve onay süreci neticesinde devir işlemi gerçekleştirilebilecektir. NETX, Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi için ücret isteme hakkına sahiptir.

5.3. Sunucu Hizmeti

5.3.1. NETX bünyesinde farklı teknolojilerden oluşan Kiralık Sunucu, VDS Sunucu, Ekran Kartlı Sunucu gibi çeşitli hizmetler sunulmaktadır. Hizmet Alan, hangi paketi seçmiş olursa olsun bu sözleşmeye uymak zorundadır.

5.3.2. NETX, sunucu hizmeti ile; sunucu için gerekli elektrik, internet gibi altyapıyı sağlayacağını taahhüt eder.

5.3.3. Yedekleme hizmeti satın alınması durumunda bu hizmet verilecektir. Hizmet Alan’ın bu yönde bir iradesi olmaksızın NETX verileri yedeklemeyecektir. Verilerin yedeklenmemesinden dolayı NETX sorumlu tutulamaz.

5.3.4. NETX, Hizmet Alan’ın kullanımına sunduğu sunucuları günlük, haftalık, aylık olmak üzere yedeklemektedir. Hizmet Alan, yedekleme sürelerini kendi ihtiyaçlarına göre belirlemektedir. Bu sebeple yapılacak yedeklemeler kullanıcının hangi periyodu seçtiğine bağlı olacak, ara sürelerde veri kaybı yaşanması durumunda NETX sorumlu tutulamayacaktır.

5.3.5. Sunucunun yazılımsal güvenliği, sunucunun işletim sistemi, sunucunun barındırdığı yazılımlar hakkında NETX sorumlu tutulamaz.

5.3.6. NETX, sunucu hizmeti satın alınmasını müteakip 24 saat içerisinde, hizmetin aktivasyon işlemlerini tamamlayacaktır.

5.4. SSL Güvenlik Sertifikası Tahsisi

5.4.1. SSL, network üzerindeki bilgi transferi sırasında güvenlik ve gizliliğin sağlanması amacıyla geliştirilmiş bir güvenlik protokolüdür.

5.4.2. Hizmet Alan bu hizmet sayesinde web sitesini ve kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlayabilecektir.

5.4.3. SSL Lisansı, site adreslerinin doğruluğunu kontrol eden, iki nokta arasındaki veri iletişimini şifreli kanal üzerinden yaparak güvenli bir şekilde iletilmesini sağlayan bir üründür. SSL sertifikaları, hiçbir zaman yazdığınız kodun veya web sitenizin güvenliğini sağlamaz. Bu sebeple doğacak siber saldırı, veri hırsızlığı gibi durumlardan dolayı NETX sorumlu tutulamaz.

5.4.4. SSL Lisansı, satın alım esnasında belirtilen isme özel kullanım için tasarlanmıştır. Hizmet Alan’ın satın alım işlemlerini tamamlaması ve NETX’in aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra, hizmete ilişkin değişiklik veya iade talep etme hakkı bulunmamaktadır. Ancak Hizmet Alan’ın talebi doğrultusunda söz konusu SSL ücret iadesi yapılmaksızın iptal edilebilecektir.

6. Hizmet Alan’ın Yükümlülükleri

6.1. Hizmet Alan, sözleşmenin kurulması esnasında kendisine ait; isim, faaliyet alanı, vergi numarası gibi çeşitli bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde NETX’e bildirmekle yükümlüdür. Bu bilgilerin eksik veya hatalı olduğunun anlaşılması ve NETX’in talebi doğrultusunda 3 gün içerisinde bu bilgilerin NETX’e iletilmesi gerekmektedir. Süresi içinde bildirim yapılmaması durumunda NETX veri akışını askıya alabilir. Hizmet Alan, veri akışının askıya alınması veya yeniden işleme konmasından kaynaklı masrafları karşılamayı taahhüt edecektir.

6.2. Hizmet Alan kendisine ait web sitesinde ürettiği içerikler hususunda genel ahlak ve adaba aykırı davranmamayı, kendisine veya müşterilerine ait web sayfalarının, içeriğinden tamamen kendisinin sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.

6.3. Hizmet Alan web yayınlarında ve buna bağlı her türlü işlemde; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Kanunlarına, CB Kararnamelerine ve sair diğer mevzuata uyacağını, her türlü telif haklarına ait mali ve hukuki yükümlülüğün, Hizmet Alan tarafından üstlenileceğini kabul ve taahhüt eder. Hizmet Alan’ın bu taahhüde aykırı davranması durumunda ortaya çıkabilecek her türlü cezai ve hukuki sorumluluk Hizmet Alan’a aittir.

6.4. NETX, hizmet verdiği binlerce web sitesinin ürettiği içerikten haberdar olamayacağı gibi sorumlu tutulması da söz konusu olmayacaktır. Hizmet Alan, web sitesinde yer alan tüm içerikler hakkında NETX’in sorumlu tutulamayacağını beyan ve taahhüt eder. Buna rağmen NETX aleyhinde idari, hukuki veya cezai takibata girişilmesi halinde Hizmet Alan, NETX’in ve 3. Kişilerin de uğradığı/uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararı tazmin edecektir.

6.5. Hizmet Alan, İçerik sağlayıcı sıfatıyla internet ortamında kullanıma sunduğu her türlü içerikten sorumludur.

6.6. Hizmet Alan, işbu sözleşme kapsamında 5651 sayılı yasa gereğince yüklenen ödevleri eksiksiz yerine getireceğini, yasal bir bilgi talebinde bulunulduğu takdirde 2 iş günü içerisinde bu bilgileri eksiksiz ve doğru olarak yasal mercilere ya da NETX’e bildireceğini aksi halde NETX’in uğrayacağı zararları ve masrafları karşılayacağını taahhüt eder.

6.7. Hizmet Alan, yukarıda sayılmış olan yükümlülüklerine aykırı davranması halinde, NETX’in hizmeti durdurma, askıya alma, sözleşmeyi feshetme gibi tedbirlere başvuracağını bildiğini ve kabul ettiğini beyan eder.

7. Yasaklanan Veri ve İşlemler

7.1. Hizmet Alan ne suretle olursa olsun, lisanssız yazılım kullanılamaz, kullandırılamaz, telif hakları ve sair fikri mülkiyetle ilgili yasaları ihlal edici korsan yazılım dağıtımı ve Spam gönderimi yapılamaz.

7.2. NETX’e ait sunucularda barındırılacak veya paylaşılacak verilerin içerisinde kabul edilmeyen materyaller şunlardır:

 • Topsite’lar
 • Hotlink'ler
 • USENET ve tüm IRC (Internet Relay Chat) script, bot benzerleri
 • Resim, Dosya Barındırma Script (Mirror Script) ve Yazılımları - (Photobucket, Tinypic benzeri, Rapidshare, vb...)
 • Ücretli ya da ücretsiz olarak video, dosya, backup, doküman vb. dosya barındırma, arşiv oluşturma veya script kullanımı
 • Mail Bombing, spam script ile e-mail gönderimi girişimleri
 • Bruteforce Programları/Scriptleri/Uygulamaları ile kötü niyetli trafik oluşturma
 • viii. Proxy script’leri
 • MUD’ler/RPG’ler/PBBG’ler
 • AutoSurf/PTC/PTS/PPC siteleri
 • Spamdexing, Black Hat SEO sitelerinin yayınları
 • Banner-Ad hizmetleri (ticari banner ad döngüsü)
 • Web veri toplayıcıları ve index servisleri (Google Cash/AdSpy dahil)
 • Anonim veya toplu SMS ağ geçitleri
 • Ticari Ses Yayını (bir ya da iki yayından fazla olanlar)
 • Escrow hesabı/Banka Tahvilleri
 • Warez/korsan/yasadışı içerik dağıtan ya da onlara link veren forumlar veya internet siteleri
 • Dolandırıcılık Siteler (aa419.org’da ve escrow-fraud.com’da sayılanlar da dahildir)
 • Canlı Spor Olaylarının (UFC, NASCAR, FIFA, NFL, MLB, NBA, WWE, WWF vb.) her tür yayını
 • Bit torrent veya diğer P2P (peer-to-peer) uygulamaları, tracker ya da istemci olarak
 • Counter-strike, half-life, battlefiled1942, vb. oyun script, içerik ve yayını
 • Hacker’lığa odaklı siteler/arşivler/programlar
 • Malicious (Kötü niyetli) yazılım, Fraudent (Sahte) içerik, Phishing (Kimlik avı) girişimleri
 • Sunucunun ya da ağın performansını etkileyecek herhangi bir kod yazılımı
 • Denial of Service attacks (DDOS), Bruteforce, Syn Attack gibi servis saldırıları
 • İzinsiz system veya ağ güvenlik açığı test etmek, güvenlik ya da kimlik doğrulama önlemlerini ihlal etmek amaçlı girişimde bulunma
 • Spoofing/Impersonation sızdırma ve taklit bildirim yada mail gönderimi
 • Dışarıdan erişilebilir ya da şifre korumalı proxy sunucuları veya anonim olarak kullanılan proxy servisleri
 • Open Proxy sunucuları, Relay mail sunucuları, DNS Recursion gibi hizmetler ile ağın kötüye kullanımı
 • Kişi ve kurumlara karşı işlenen hakaret ve söylem içerikleri
 • Müstehcen içerikler (Çıplaklık, pornografi veya benzer içerik)
 • Telif hakları, ticari marka, patent, ticari sır veya herhangi bir üçüncü taraf bilgileri izinsiz kullanımları – ihlalleri
 • Karalayıcı, taciz edici, küfür, tehdit veya kişi gizliliğini ihlal ve Şiddete teşvik eden, tehdit, nefret içerikleri
 • Ulusal güvenliği ya da kolluk kuvvetlerinin soruşturma süreçlerini etkileyecek içerikler
 • Yasa dışı madde kullanımına teşvik eden içerikler
 • Yasadışı faaliyetleri tanıtan veya hizmet veren içerikler (Silah kaçakçılığı, kumar, bahis, piyango)
 • Yatırım siteleri (FOREX, E-Altın Borsası, Second Life/Linden Borsası, Ponzi, MLM/Saadet Zinciri)
 • Gerekli izin(ler)in varlığı önceden kanıtlanmaksızın satışı izne bağlı madde satışı
 • Fatura Tahsilat Siteleri
 • IRCD (irc server’ları) ve IRC script’leri/bot’ları
 • BDDK lisansı olmadan para ödeme aracılığı yapan, sanal pos sağlayan web siteleri
 • TÜRSAB belgesi olmadan villa ve benzeri taşınmazların kiralamasını yapan turizm acentesi siteleri
 • Twitter, Instagram, TikTok vb. takipçi/beğeni hilesi işlemi yapan veya satışı siteler
 • SMM paneller
 • Metin2, Knight Online, Silkroad gibi oyunların siteleri, item ve para satış siteleri
 • Devlet tarafından yasaklanan maddelerin satışı yapılan web siteleri
 • Banka veya benzer kuruluşların web sitelerini taklit eden (phishing) siteler
 • Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçu işleyen, terörist etkinliklerde bulunma ya da insanlara, hayvanlara ya da mala karşı şiddet uygulama ya da bu fiilleri destekleyici ya da teşvik edici siteler / içerikler.

Yukarıdaki maddelerde belirtilmemesine rağmen, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükteki yasalara aykırı ve suç teşkil eden her türlü aktivite ile Türk Ticaret Kanunu ve sair diğer kanunlar ile yasaklanan iş modellerine ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi kesinlikle yasaktır. Aksi takdirde NETX, anlaşmayı tazminatsız ve bildirimsiz olarak fesih etme hakkını saklı tutar.

8. NETX’in Alabileceği Önlemler

8.1. Hizmet Alan’ın yükümlülüklerini ve sözleşmenin diğer şartlarını ihlal edildiği anlaşılırsa, NETX’in bilgi silme, yayını durdurma, askıya alma zararlı yayınları bloke etme, erişimi engelleme gibi önlemler alma hakkı saklıdır.

8.2. Kullanım şartlarını ihlal edici davranışlarda bulunan Hizmet Alan, NETX’in alacağı tedbirlere karşı zarar tazmini talebinde bulunamaz.

8.3. Hukuka aykırı içerik bulundurma/yayınlama iddiasıyla, Kurum veya diğer resmi makamlar tarafından talep edilmesi halinde, Hizmet Alan’a ait bilgi ve log kayıtlarının paylaşılması, NETX’in kanundan doğan zorunluluğudur. Hizmet Alan bu kuralı bildiğini ve muvafakat ettiğini beyan eder.

8.4. Hizmet Alan, resmi makamlarca talep edilmesi veya 5651 Sayılı Yasa Uyarınca NETX’e hukuka aykırı içerik ihbarında bulunulması halinde; erişimin engellenmesi, içeriğin yayından çıkarılması, askıya alınması, hizmetin ve hizmet sözleşmesinin iptali de dahi olmak üzere hukuka aykırılık teşkil eden eylem ve fiillerin durdurulması bakımından her türlü tedbiri alma hakkının saklı olduğunu kabul etmektedir. Hizmet Alan, bu yönde talepler sebebi ile NETX’in aldığı tedbir eylemleri bakımından maddi ve manevi haklarının ihlal edildiği iddiasında bulunamaz.

8.5. Hizmet Alan’ın NETX’e olan ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği veya 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’un 8. Ve 9. Maddesi ile diğer ilgili hükümleri ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerini ihlal etmesi halinde hizmetler NETX tarafından durdurulabilir, askıya alınabilir ve/veya işbu sözleşme NETX tarafından tek taraflı olarak ve hiçbir ek yükümlülük altına girmeksizin derhal tazminatsız ve bildirimsiz olarak feshedilebilir. Bu durumda Hizmet Alan uğradığı zararlarını NETX talep edemez veya rücu edemez.

8.6. Hizmet Alan, işbu kullanım hakkını NETX’in bilgisi ve onayı dışında; kiralayamaz, satamaz, devredemez veya başkalarına kullandıramaz. Aksi takdirde herhangi bir yasal ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın asgari sözleşme bedeli kadar cezai şart ödemeye tabi olabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. NETX tarafından muhafaza edilen farklı sunuculara ve sistemlere; internet üzerinden gelecek saldırılara, bilgi hırsızlığına, hacklenmelere ve her türlü kötü kullanıma karşı Hizmet Alan, gerekli tedbir ve güvenlikleri almakla yükümlüdür.

8.8. Hizmet Alan’a ait web sitesinin aşırı sistem yükü yaratması, aşırı CPU, RAM ve Disk kullanımı ve başkaca sistemi yormaya yönelik sebeplerden verebileceği tüm zararlardan münhasıran sorumlu olacağını, diğer NETX müşterilerinin servislerini aksatacak duruma neden olmasından ötürü doğacak zararları karşılayacağını ve NETX’in bu nedenlerden servislerini durdurulabileceğini kabul eder.

8.9. Hizmet Alan’ın hesabında kurulu programların güvenli olmasını ve dizinlere erişim izinlerinin usulüne uygun düzenlendiği konusunda sorumluluğu üstlenmektedir.

8.10. NETX, Hizmet Alan’ın sorun yaşaması halinde her türlü desteği vereceğini taahhüt etmektedir. Hizmet Alan, seçtiği müşteri destek paketine göre NETX yetkililerine ulaşabilecek ve böylece sorun bertaraf edilecektir.

8.11. Müşteri desteğinin mesai saatleri dışında da istenmesi durumunda NETX ekstra ücret talep edebilecektir.

9. Hizmet Sınırlamaları

NETX tarafından, verilen hosting hizmeti belli sınırlamalara tabidir.

Hizmet Alan, söz konusu sınırlamalara uygun işlemler gerçekleştireceğini taahhüt etmektedir. İşbu sınırlamalara uygun davranılmaması halinde NETX işlemleri askıya alma hakkını saklı tutar.

10. NETX’in Kanundan Doğan Yükümlülükleri

10.1. NETX, Bilgi ve Teknoloji Kurumuna (BTK) bağlı bir yer sağlayıcıdır. Bu sebeple Kurum’un verdiği talimatlara uymak ve mevzuata uygun gerekli tedbirleri almak zorundadır.

10.2. Hizmet Alan’ın ürettiği içeriklerin, 5651 sayılı Kanunun 8. Maddesinde sayılan suçlara ilişkin bir takibata konu olması ve hakimin vereceği erişim engelleme kararı doğrultusunda, hükmün icrası, NETX tarafından yerine getirilmek zorundadır. Bu hüküm tüm web sitesinin tümden askıya alınması olabileceği gibi, belli içeriklerin erişime kapatılması şeklinde de ortaya çıkabilir. Kanunda sayılan suçlar şunlardır:

26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

 • 1) İntihara yönlendirme (madde 84),
 • 2) Çocukların cinsel istismarı (madde 103, birinci fıkra),
 • 3) Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma (madde 190),
 • 4) Sağlık için tehlikeli madde temini (madde 194),
 • 5) Müstehcenlik (madde 226),
 • 6) Fuhuş (madde 227),
 • 7) Kumar oynanması için yer ve imkân sağlama (madde 228), suçları.
 • b) 25/7/1951 tarihli ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanunda yer alan suçlar.
 • c) (Ek:25/3/2020-7226/32 md.) 29/4/1959 tarihli ve 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanunda yer alan suçlar
 • Kanunda sayılan bu suçlar dışında da başvuru üzerine Sulh Ceza Hakimi içerik engellenmesine karar verebilir.

  10.3. Yer sağlayıcı, yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

  10.4. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hukuka aykırı içeriği bu Kanunun 8 inci ve 9 uncu maddelerine göre haberdar edilmesi hâlinde yayından çıkarmakla yükümlüdür.

  10.5. Yer sağlayıcı, yer sağladığı hizmetlere ilişkin trafik bilgilerini bir yıldan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla yükümlüdür.

  10.6. Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir.

11. Ödeme

11.1. Hizmet Alan, Hosting hizmetine ilişkin ücreti ve vergilendirmeyi peşin olarak ödeyecektir.

11.2. Satın alınan paketin içeriğine göre değişen sözleşme süresinin bitiminde, Hizmet Alan aksine bir bildirim yapmamışsa, sözleşme yeni fiyatlandırma üzerinden bir dönem daha uzatılacaktır.

11.3. Hizmet alanın sözleşmenin uzatılmayacağına ilişkin beyanı veya yeni dönem ücrete ilişkin ödemenin sözleşmenin bitimin halinde, hizmet sonlandırılacaktır.

11.4. Hosting, Web barındırma ve/veya veritabanı barındırma hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile 5 gün içerisinde ödeme alınmayan hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben 15 gün içerisinde ödeme yapılmayan hizmete ilişkin veriler silinir.

11.5. SSL Sertifika hizmetlerinde hizmet bitiş tarihine kadar gerekli tahsilatın yapılmamış olması durumunda Hizmet kapatılır.

11.6. Sunucu hizmetleri için hizmet süresi bitiş tarihi itibarı ile 5 gün içerisinde ödeme alınmayan hizmetler durdurulur. Duraklama süresini takiben 15 gün içerisinde ödeme yapılmayan hizmete ilişkin veriler silinir.

12. Sözleşmenin Fesih Şartları ve Şekli

12.1. Hizmet Alan’ın, sözleşmesel yükümlülüklere aykırı davranması, yasaklanmış veri bulundurması, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına aykırı içerik bulundurması gibi durumlarda sözleşme, NETX tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir.

12.2. Hizmet Alan’ın kullanımına sunulan hizmetlerin aralıksız 7 gün süreyle kesintiye uğraması halinde Hizmet Alan; sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda NETX, anlaşmanın kalan kısmına tekabül eden ücreti yasal faiziyle birlikte Hizmet Alan’a iade edecektir. Meğerki, mücbir sebeplerden biri gerçekleşmiş olsun.

12.3. Hizmet Alan, hizmete ilişkin ücreti ödememesi durumunda, NETX verilen hizmeti askıya alabilir. Askıya alma işleminden itibaren 15 gün içerisinde ödeme yapılmaması durumunda NETX sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

12.4. Hizmet Alan, sözleşmeyi istediği zaman tek taraflı feshedebilir. Bu durumda para iadesi talep edilemez. Hizmet Alan’ın fesih talebi doğrultusunda NETX, Hizmet Alan’a ait faaliyetleri 7 gün içerisinde sonlandıracaktır.

12.5. Fesih ile ilgili diğer düzenlemeler, işbu sözleşmenin 11. Maddesi ve diğer sair sözleşme hükümlerinde bulunabilecektir.

13. Uyuşmazlık Halinde Çözüm Yolları ve Yetkili Mahkeme

NETX ile Hizmet Alan arasında doğabilecek ihtilaflarda İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İstanbul Anadolu İcra Daireleri yetkili olacaktır

14. Mücbir Sebep

14.1. Taraflardan birinin kontrolü dışında gelişen ve o tarafın işbu sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız kılan mücbir sebeplerin varlığı halinde, Taraflar birbirlerini sorumlu tutamayacaktır. Mücbir sebep halleri; sayılanlarla sınırlı olamamak kaydıyla,

 • Doğal afetler (yangın, deprem, patlama, su baskını),
 • Savaş, çarpışma, ambargo,
 • Terörist eylemler, isyan, sivil ayaklanma,
 • Ulusal acil durum, grev, lokavt,
 • İnternet erişimin yavaşlatılması veya yasaklanması,
 • Büyük çaplı elektrik kesintileri,
 • OHAL,
 • Salgın/Pandemi
 • Sözleşme konusu eylemin ifasının yasa koyucu tarafından getirilen yasal düzenlemeler sonucu imkansız hale gelmesi,
 • Telekomünikasyon veya dijital transmisyon hatlarında meydana gelebilecek kesinti veya arızalar, kötü niyetli ağ saldırıları, ağ yoğunluğu
 • NETX’in sistemlerine karşı oluşan siber saldırılar
 • İnternet Sağlayıcı şirketlerin sistemlerinden meydana gelebilecek büyük çaplı kesintiler
Gibi diğer arızalar ile sınırlı olmaksızın NETX’in kontrolü dışındaki veya NETX tarafından öngörülemeyen nedenler gibi işbu sözleşmenin ifasını engelleyen ve etkilenen tarafın makul kontrolü dışında olan eylem veya olaylardır.

14.2. Bu durumlardan herhangi birinin meydana gelmesi halinde, mücbir sebep nedeniyle edimini yerine getiremeyen taraf, diğer tarafa sözleşme kaynaklı ediminin “mücbir sebep nedeniyle ertelendiğini” yazılı olarak bildirir. Mücbir sebep, yazılı ihbarın tebliğinden itibaren 1 ay içinde ortadan kalkmazsa diğer taraf sözleşmeyi o ana kadar hak edilen ücretler ve masraflar hariç olmak üzere başkaca bir ücret ödemeksizin feshedebilecek ve/veya sözleşme konusu hizmeti üçüncü bir taraftan talep edebilecektir.

15. Tebligat

Tarafların birbirlerine karşı yapacakları her türlü bildirim Tebligat Kanunu’nun yürürlükte olan hükümlerine uygun olarak, işbu sözleşmede yazılı ticari adreslerine veya elektronik posta adreslerine yapılacaktır.